सम्यक विद्यार्थी आंदोलन यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने

शाळा पायाभूत सुविधा निधि निर्माण करुण त्या अंतर्गत पडझड झालेल्या शाळांची पुर्नबांधनी करण्याबाबत तसेच विद्यार्थ्याच्या विविध मागण्या विषयी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन यांच्या

Read more