टपाल

अंबरनाथ पूर्व डाकघर कानसाई विभाग, अंबरनाथ, महाराष्ट्र 421501 दूरध्वनी : 0251-2603896 उल्हासनगर डाकघर विभाग 28, तळमजला, अल्लू सिंग अपार्टमेंट, सिंग सभा…

Read More

ठाणे वीज

ठाणे नागरी मंडळ ईमेल : sethane[at]mahadiscom[dot]in दूरध्वनी : 022-25829154 वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in ठाणे विभाग – I ईमेल : eethane1[at]mahadiscom[dot]in दूरध्वनी : 022-25826911 वेबसाइट दुवा…

Read More

हेल्पलाईन

नागरिकांचा कॉल सेंटर १५५३०० बाल हेल्पलाइन १०९८ महिला हेल्पलाईन १०९१ क्राइम स्टापर १०९० बचाव व मदत १०७० रुग्णवाहिका १०२ ,…

Read More

जिल्हाधिकारी कालावधी

अ.क्र. नाव शिक्षण कालावधी 1 श्री.एस.एम.भरुचा बी.ए. 12.11.21 ते 20.01.25 2 श्री.एन.एच.हे भा.ना.से. 21.01.25 ते 26.04.26 3 श्री.व्ही.एम.भिडे भा.ना.से. 26.04.26…

Read More

न्यायालये

ठाणे कल्याण पालघर वसई औद्योगिक व कामगार न्यायालय रेल्वे न्यायालय कल्याण सहकार न्यायालय भिवंडी डहाणू जव्हार मुरबाड शहापूर उल्हासनगर रेल्वे…

Read More

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण मधील पोलीस स्टेशनची यादी

भाईंदर पोलीस स्टेशन भिवंडी तालुका पोलीस स्टेशन गणेशपुरी पोलीस स्टेशन कल्याण तालुका पोलीस स्टेशन कसारा पोलीस स्टेशन काशिमीरा पोलीस स्टेशन…

Read More

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची विभागीय रचना

जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे विविध शाखांची व्यवस्था बघतात प्रमुख शाखा प्रमुख शाखेचे नाव निवासी उपजिल्हाधिकारी ठाणे…

Read More

ठाणे जिल्ह्याचे हवामान

हवामान जिल्हयाचे हवामान सर्वसाधारणपणे सम आहे. तथापि ते सागर किनारी व किनारपट्टीच्या नजीक उष्ण व दमट आहे. किनारपटटीतील ठाणे, तालुक्यात…

Read More