प्लास्टीक बंदी कारवाई

प्लास्टीक बंदी कारवाई अंतर्गत जून 2018 ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये १३.७७ टन प्लास्टिक जप्त…

Read More