ठाणे जिल्ह्याचे हवामान

हवामान

जिल्हयाचे हवामान सर्वसाधारणपणे सम आहे. तथापि ते सागर किनारी व किनारपट्टीच्या नजीक उष्ण व दमट आहे. किनारपटटीतील ठाणे, तालुक्यात हवामान उष्ण आहे. याउलट पूर्वेकडील सहयाद्री पर्वताच्या उतरणीला पायथ्याच्या सपाटी प्रदेशातील हवामान कमी उष्ण आहे. सर्वसाधारणपणे जानेवारी व फेब्रुवारी या महिन्यात हवा थंड असते.

पर्जन्यमान

राज्याची तीन ॲग्रीकजायकटिक विभागात विभागणी झालेली असून त्यातील कोकणपट्टीतील अतिपर्जन्य प्रदेशामध्ये ठाणे जिल्हयाचा समावेश आहे. जिल्हयात नैऋत्य मान्सून या वा-यापासून मुख्यत: पाऊस पडतो. सर्वसाधारणपणे जून ते सप्टेंबर हे पावसाळी महिने आहेत. 2015 मध्ये जिल्हयात सरासरी पाऊस 1884 मि.मि. पडला असून सर्वात जास्त पाऊस शहापुर तालुक्यात 2032 मि.मी. तर सर्वात कमी पाऊस भिवंडी तालुक्यात 1707 मि.मी. पाऊस पडला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *